Teknisk support för APOC (EN)

Genom att klicka på knappen "Skicka" godkänner jag att: (1) att den information jag har lämnat endast kommer att användas av Abbott Point of Care och dess kontrakterade tredje parter för att skicka, ringa och skicka e-post till mig med hjälp av information om produkter och tjänster samt för marknadsförings- och informationsändamål, (2) att Abbott Point of Care inte kommer att sälja eller överföra mitt namn eller min kontaktinformation till någon tredje part för marknadsföringsändamål, (3) att jag kan strykas från Abbott Point of Cares sändlista eller begära en kopia av denna information genom att kontakta 1-609-454-9000. Om detta formulär är ofullständigt eller felaktigt ifyllt kan Abbott Point of Care komma att kontakta dig för ytterligare förtydliganden, (4) Abbott Point of Care lagrar mina personuppgifter på ett säkert sätt och i enlighet med tillämpliga lagar och standarder, (5) Abbott Point of Care kan komma att överföra mina personuppgifter till andra Abbott-anläggningar över hela världen, inklusive andra länder som kanske inte har samma krav på dataskydd som mitt land. Abbott Point of Care och alla dess dotterbolag och platser över hela världen är dock skyldiga att skydda och behandla mina personuppgifter på ett sätt som är förenligt med detta meddelande och i enlighet med Abbott Point of Cares riktlinjer och tillämpliga lagar. För ytterligare information om Abbott's sekretesspolicy, läs den tillämpliga sekretesspolicyn för ditt land.

Materialet på denna webbplats är endast avsett för informationsändamål och inte för att ge juridisk eller regulatorisk rådgivning. Användning av informationen på denna webbplats sker efter eget gottfinnande. Kontakta din advokat och dina experter på lagstiftning för att fastställa det bästa tillvägagångssättet för ditt laboratorium.