Technická podpora APOC (EN)

Kliknutím na tlačítko "Odeslat" souhlasím s tím, že: (1) informace, které jsem poskytl, budou použity pouze společností Abbott Point of Care a jejími smluvními třetími stranami k zasílání, telefonování a e-mailem užitečných informací o produktech a službách a pro marketingové a informační účely, (2) Abbott Point of Care nebude prodávat ani předávat mé jméno nebo kontaktní informace žádné třetí straně pro své marketingové použití, (3) Mohu být odstraněn z mailing listu Abbott Point of Care nebo požádat o kopii těchto informací kontaktováním 1-609-454-9000. V případě, že je tento formulář neúplný nebo vyplněný nesprávně, může vás abbott point of care kontaktovat pro další objasnění, (4) Abbott Point of Care uchovává mé osobní údaje bezpečně a v souladu s platnými zákony a standardy, (5) Abbott Point of Care může přenášet mé osobní údaje do jiných míst Abbott po celém světě, včetně jiných zemí, které nemusí mít stejné požadavky na ochranu údajů jako moje země. Společnost Abbott Point of Care a všechny její přidružené společnosti a pobočky po celém světě jsou však povinny chránit a zacházet s mými osobními údaji způsobem, který je v souladu s tímto oznámením a v souladu se zásadami a platnými zákony společnosti Abbott Point of Care. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Abbott naleznete v platných zásadách ochrany osobních údajů pro vaši zemi.

Materiál obsažený na těchto webových stránkách slouží pouze pro informační účely a nikoli pro účely poskytování právního nebo regulačního poradenství. Použití informací uvedených na těchto webových stránkách je na vašem vlastním uvážení. Obraťte se na svého právníka a regulační odborníky, abyste zjistili nejlepší přístup pro vaši laboratoř.